COVID-19 information

Retningslinjer for konferencer og møder:

Lokaler hvor der afvikles konference- og mødeaktiviteter, hvortil offentligheden har adgang, skal efterleve et arealkrav på 4 m2 pr. kunde, besøgende eller lignende. Dog 2 m2, hvis kunder, besøgende, deltagere og lignedne i det væsentlige sidder ned.

Retningslinjer for foreningsliv og fritidsbrugere:

Fritidsportalen - (bliver løbende opdateret)

Retningslinjer for besøgende i Aqua Forum

Aquaforum - se her,

 

Ved et coronapas forståes dokumentation af følgende 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgmål omkring vores tiltag vedr. COVID-19.

 

bubble