Minikoncert med Johnny Hansen fra Kandis

Minikoncert med Johnny Hansen fra Kandis

Minikoncert med Johnny Hansen fra Kandis med spisning. Gratis for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Nærmere oplysning om tilmelding senere. 

Læs mere på www.aeldresagen.dk

Minikoncert med Johnny Hansen fra Kandis

STED:
Insero Atrium

TID:
26. august 2023 kl. 15:00

bubble